Přísloví o jídle

Jez chléb a pij vodu, nepřijdeš na chudobu.   -Polské přísloví

Kdo chce spáti sladce, ať večeří krátce.    -Francouzské přísloví

Jez do polosyta, pij do polopita, vyjdou ti naplno léta.    -České přísloví

Dbejme na to, s kým jíme a pijeme, než co jíme a pijeme.   -Čínské přísloví

Kočka chce ryby jíst, ne je chytat.   -Latinské přísloví

Jez dokud můžeš, protože nikdy nevíš, kdy budeš jíst příště.   -Indiánské přísloví

I pes ví, kdo mu dává jíst.   -Slovenské přísloví

Kdo je umírněný v jídle, sám sobě je lékařem.   -Latinské přísloví

Boháč jídá, kdy chce a chudý, kdy může.   -Srbské přísloví

Když mám, jen kam. Když nemám, hubě nedám.   -Hornolužické přísloví

Polovina z toho, co sníme, udržuje na živu nás, ta druhá lékaře.   -Staroegyptské přísloví

Proto třeba hubě papat, aby mohla dobře klapat.   -Polské přísloví

Nemáš-li rád kaši, neříkej o ní, že není dobrá.   -Perské přísloví

Kde se hodně pije, žere, tam nemoc otevírá dveře.   -Slovenské přísloví

Pracuj jako otrok a jez jako pán.   -Albánské přísloví

16Můj med je tak dobrý, že bych ho sám neprodával, kdyby mi do něj nespadl potkan.   -Starořecké přísloví

Namalovaný koláč hlad neutiší.   -Čínské přísloví

Radost je zdravou potravou. -Čínské přísloví

Při jídle velkou mísu, ale při mlatě malé vidle.   -Čínské přísloví

I v rýži, kterou jíme, se najdou plevy a osiny.   -Čínské přísloví

 

 

 

 

Latinslá přísloví

Vzdělaný člověk, má stále bohatství v sobě.

Buď dobře, nebo nic.

Pozvolna roste hněv Bohů.

Ctnost, žije i po smrti.

Dokud žijeme, žijeme naplno.

Víme tolik, kolik si pamatujeme.

Senátoři jsou dobří mužové, senát zlá šelma.

Čínská přísloví

Země – hospodář, člověk – host.

Sláva tě váže, zisk tě uvězní.

Je mnoho milujících rodičů, ale málo milujících dětí.

Každý, kdo mi lichotí, je mým nepřítelem. Každý, kdo mne kritizuje, je mým učitelem.

Malé děti – malé hoře, velké děti – velké hoře.

Moudrý člověk, požaduje všechno jen od sebe; avšak nicotný vše od druhých.

Chatr ze slámy, v níž se lidé smějí, má větší cenu než palác, ve kterém lidé pláčí.

Šla jsem do Zoo

Počet hráčů: 2 a více

Prostor: Doma, venku, v autě…

Tato hra je určená pro děti od 4 let. Je velmi dobrá na procvičení paměti.

První začíná a říká, šel/šla jsem do zoo a tam jsem viděla ( a řekne co viděl/a např. lavičku ). Další opakuje šel/šla jsem do zoo a viděl/a tam lavičku a ( připojí slovo např. slona ). Takhle pokračují další hrači a vždy zopakují větu s věcmi které viděli spoluhráči a připojí novou věc, osbou či zvíře. Když si jeden ze spoluhráčů nevzpomene na opakující se věci nebo nepřidá novou věc vypadává. Tuto hru můžete hrát až dokud nevipadne poslední hráč.

Ve hře můžete úvodní větu pozměnit, např. šla jsem do parku a viděla tam.., sedím v obýváku a vidím tu …, a mnoho dalších.

Hra Dvanáct měsíců

Počet hráčů: 3 a více

Doba: podle počtu dětí

Prostor: doma i venku

Tato hra je určená pro děti spíše školního roku a je lepší když jich je více ( hodí se na tábory, seznámení ve škole… ). Posadíte děti kolem sebe do kolečka a jedno vyberete, které začne. To, které začíná se snaží předvést  ve kterém měsíci se narodily. Mohou ukazovat lidové zvyky typické pro daný měsíc jako jsou Vánoce, Velikonoce a jiné, nebo práce, sporty a jiné činnosti, které jsou typické pro měsíc jejich narození. Ten kdo uhádne měsíc narození se vystřídá s předchozím dítětem.

V této hře můžete použít i jiné prvky než měsíce například jména či počet osob v rodině, to vše pomůže  k seznámení dětí.