Latinslá přísloví

Vzdělaný člověk, má stále bohatství v sobě.

Buď dobře, nebo nic.

Pozvolna roste hněv Bohů.

Ctnost, žije i po smrti.

Dokud žijeme, žijeme naplno.

Víme tolik, kolik si pamatujeme.

Senátoři jsou dobří mužové, senát zlá šelma.

Čínská přísloví

Země – hospodář, člověk – host.

Sláva tě váže, zisk tě uvězní.

Je mnoho milujících rodičů, ale málo milujících dětí.

Každý, kdo mi lichotí, je mým nepřítelem. Každý, kdo mne kritizuje, je mým učitelem.

Malé děti – malé hoře, velké děti – velké hoře.

Moudrý člověk, požaduje všechno jen od sebe; avšak nicotný vše od druhých.

Chatr ze slámy, v níž se lidé smějí, má větší cenu než palác, ve kterém lidé pláčí.

Šla jsem do Zoo

Počet hráčů: 2 a více

Prostor: Doma, venku, v autě…

Tato hra je určená pro děti od 4 let. Je velmi dobrá na procvičení paměti.

První začíná a říká, šel/šla jsem do zoo a tam jsem viděla ( a řekne co viděl/a např. lavičku ). Další opakuje šel/šla jsem do zoo a viděl/a tam lavičku a ( připojí slovo např. slona ). Takhle pokračují další hrači a vždy zopakují větu s věcmi které viděli spoluhráči a připojí novou věc, osbou či zvíře. Když si jeden ze spoluhráčů nevzpomene na opakující se věci nebo nepřidá novou věc vypadává. Tuto hru můžete hrát až dokud nevipadne poslední hráč.

Ve hře můžete úvodní větu pozměnit, např. šla jsem do parku a viděla tam.., sedím v obýváku a vidím tu …, a mnoho dalších.

Hra Dvanáct měsíců

Počet hráčů: 3 a více

Doba: podle počtu dětí

Prostor: doma i venku

Tato hra je určená pro děti spíše školního roku a je lepší když jich je více ( hodí se na tábory, seznámení ve škole… ). Posadíte děti kolem sebe do kolečka a jedno vyberete, které začne. To, které začíná se snaží předvést  ve kterém měsíci se narodily. Mohou ukazovat lidové zvyky typické pro daný měsíc jako jsou Vánoce, Velikonoce a jiné, nebo práce, sporty a jiné činnosti, které jsou typické pro měsíc jejich narození. Ten kdo uhádne měsíc narození se vystřídá s předchozím dítětem.

V této hře můžete použít i jiné prvky než měsíce například jména či počet osob v rodině, to vše pomůže  k seznámení dětí.

Kyselé úsměvy

Kyselé úsměvy /Kyselý ksichty, Ksichtíci/

Počet hráčů: 10 a více

Doba: cca 30 minut

Pomůcky: plátky citronu

Prostor: venku na louce, herna …

Zvolený hráč si sedne na zem a zavře oči. Ostatní hráči stojí v kruhu kolem zvoleného hráče. Mezi sebou se potichu domluví, kdo z nich si vezme do pusy plátek citronu. Jakmile hráč citron rozkouše, může hráč, který sedí uprostřed otevřít oči a začít hádat, kdo má citron v puse. A aby to nebylo jen tak jednoduché, musí ostatní hráči dělat kyselé úsměvy, aby bylo obtížné uhodnout toho pravého. Pokud se hádajícímu podaří uhodnout ten správný kyselý úsměv, vystřídají se. Teď hádá hráč, který měl v puse citron.