Co nepatří do přírody

Co nepatří do přírody

Počet hráčů: skupina

Doba: 30 minut

Pomůcky: drobnosti, které nepatří do přírody

Prostor: venku

Vůdce jde před ostatními v takovém odstupu, aby na něj nebylo vidět. Do nejbližšího okolí cesty umisťuje věci, které nepatří do přírody. Na větev může zavěsit stužku nebo papír, na pařez odloží plechovku tak, aby byla vidět jen její část. Na zem odhodí igelitový pytlík nebo papírek od sušenky. Mezi větve uváže metrový provaz nebo na větev zavěsí toaletní papír a jiné podobné drobnosti. Věci se mohou dávat na zem a věšet na nízké větve stromů a keřů.

Hráči mohou jít za vůdcem buď v minutových intervalech, nebo pohromadě ve volné skupince. Každý si zapisuje věci, které po cestě zpozoruje. Pochodující oddíl uzavírá vůdcům zástupce, který sbírá zase všechny věci odložené vůdcem. Kdo, bude mít nejúplnější seznam a tedy nejlepší postřeh, je vítězem.

Leave a Reply