Jak získaly své jméno

Jak získaly své jméno

Počet hráčů: 3 a více

Doba: 20 – 30 minut

Pomůcky: žádné

Prostor: auto, autobus, vlak

Chcete si zpříjemnit cestu autobusem, vlakem či autem?

Cestou projíždíte městy a vesnicemi s různými názvy. Jeden hráč řekne jméno obce, které zahlédne a přihraje ho dalšímu. Ten má za úkol, co nejlépe a nejvtipněji odůvodnit, jak daná vesnice nebo město získaly své jméno. Za svou vtipnou odpověď získává hráč bod. Ze nevyhovující odpověď může dostat trestný bod nebo musí splnit úkol, který mu vymyslí hráč, jež mu předal jméno obce.

Leave a Reply