Sedím, myslím, líbám

Sedím, myslím, líbám

Počet hráčů: 10 a více

Doba: 15 minut

Pomůcky: žádné

Prostor: místnost

Hráči si mezitím připraví židle a postaví je do kruhu. Židlí musí být o jednu více než hráčů. Hráč, který sedí po pravé straně od volného místa si přesedne a řekne „Sedím“. Další hráč si přesedne na právě uvolněné místo a řekne „Myslím“ a třetí si poposedne o jednu židli, řekne „Líbám“ a k tomu dodá jméno přítomné osoby opačného pohlaví. Ta se zvedne, přesedne si a políbí toho, kdo ji oslovil. Tím se uvolní nové místo a hra může pokračovat dále.

Leave a Reply