Štěstí neštěstí…

Štěstí neštěstí

Počet hráčů: minimálně 3

Doba: 15 minut

Pomůcky: švihadlo, provaz

Prostor: venku

Dva hráči točí švihadlem tak, aby se dotýkalo země. Třetí hráč stojí uprostřed a snaží se švihadlo co nejdéle přeskakovat. Hráči, kteří točí švihadlem odříkávají dokola slova: „Štěstí, neštěstí, láska, manželství, kytička, hubička, dítě, smrt.“ S každým dotknutím švihadla o zem se říká jedno slovo. Při kterém slovu hráč švihadlo nepřeskočí, hra se přeruší a on musí odpovědět: co si přeje(štěstí), co si nepřeje (neštěstí), koho miluje (láska), koho si chce vzít (manželství), komu dá kytku (kytička), komu dá pusu (hubička), s kým chce mít dítě (dítě) a kdo umře (smrt).

Leave a Reply