Uloženo v Duben, 2010

Řekni jméno

Řekni jméno Počet hráčů: minimálně 5 Doba: 15 minut Pomůcky: šátek, židle Prostor: místnost Hráči sedí v kruhu na židlích. Židlí musí být o jednu více. Zvolí se jeden hráč, který je uprostřed a má šátek s velkým uzlem na konci. Jeden hráč začne a řekne jméno jiné osoby, která je v onom kruhu. Vyvolaný […]

Na námořníky

Na námořníky Počet hráčů: 5 a více Doba: 30 minut Pomůcky: žádné Prostor: venku Hráči představují námořníky. Zvolí se jednoho vedoucího a žraloka. Protože vedoucí vyhlásil: „Moře je klidné, můžete se koupat.“ Tak mohou námořníci v krásném letním odpoledni plavat v moři. Na pokyn „pozor žralok“ začne žralok námořníky honit. Jedinou spásou námořníků je mateřská […]

Indiánské duo

Indiánské duo Počet hráčů: 2 Doba: 10 minut Pomůcky: kůl, lano, 2 ručníky Prostor: venku Vezměte si do ruky delší provaz, který obmotáte kolem kůlu tak, aby oba konce lana byly přibližně stejně dlouhé. Každý hráč se za jeden konec přiváže kolem pasu. Oba hráči mají k dispozici ručník s uzlem na konci. Každý z […]

Šestý smysl

Šestý smysl Počet hráčů: 3 a více Doba: 15 minut Pomůcky: papír a tužka Prostor: kdekoliv Hráči se mezi sebou domluví na určitém tématu. Na výběr mají např. barvu, stát, město, číslo apod. Až si hráči zvolí jedno téma, mohou začít psát slovo, o kterém se domnívají, že ho napíše většina hráčů. Vždy přidělíme tolik […]

Navlékání jehly

Navlékaní jehly Počet hráčů: minimálně 4 Doba: 10 minut Pomůcky: jehly a nitě Prostor: kdekoliv Hráči se rozdělí na dvě skupiny (A a B). Skupina hráčů A stojí na konci hřiště a drž v pravé ruce jehlu. Hráči B stojí na druhém konci hřiště (5-10 metrů) a v pravé ruce drží nit. Na znamení přistoupí […]