Uloženo v Říjen, 2013

Latinslá přísloví

Vzdělaný člověk, má stále bohatství v sobě. Buď dobře, nebo nic. Pozvolna roste hněv Bohů. Ctnost, žije i po smrti. Dokud žijeme, žijeme naplno. Víme tolik, kolik si pamatujeme. Senátoři jsou dobří mužové, senát zlá šelma.

Čínská přísloví

Země – hospodář, člověk – host. Sláva tě váže, zisk tě uvězní. Je mnoho milujících rodičů, ale málo milujících dětí. Každý, kdo mi lichotí, je mým nepřítelem. Každý, kdo mne kritizuje, je mým učitelem. Malé děti – malé hoře, velké děti – velké hoře. Moudrý člověk, požaduje všechno jen od sebe; avšak nicotný vše od […]