Uloženo v kategorii 'Seznamovací hry'

Hra Dvanáct měsíců

Počet hráčů: 3 a více Doba: podle počtu dětí Prostor: doma i venku Tato hra je určená pro děti spíše školního roku a je lepší když jich je více ( hodí se na tábory, seznámení ve škole… ). Posadíte děti kolem sebe do kolečka a jedno vyberete, které začne. To, které začíná se snaží předvést […]

Prostorová stupnice

Prostorová stupnice Počet hráčů: 7 a více Doba: 10 minut a více Pomůcky: žádné Prostor: kdekoliv Hráči jsou volně rozptýleni. Vedoucí hry jmenuje jednu vlastnost, podle které se všichni hráči seřadí do stupnice tak, aby vznikla jedna řada. Mají-li se seřadit např. podle věku, bude začátek řady tvořit nejmladší hráč a konec nejstarší. Další možností […]

Cik Cak

Cik Cak Počet hráčů: minimálně 6 Doba: 30 minut Pomůcky: žádné Prostor: kdekoliv Hráči určí vedoucího, který si stoupne doprostřed. Ukazuje střídavě vždy na jednoho z hráčů a řekne buď Cik nebo Cak. Pokud řekne Cik, musí ten, na kterého ukáže, urychleně říci jméno souseda, jež se nachází po levé straně. Zvolí-li Cak, musí říci […]

Upír

Upír Počet hráčů: 10 a více Doba: 30 minut Pomůcky: žádné Prostor: místnost Všichni hráči se posadí do kruhu. Hráči se postupně představí. Ostatním sdělí jaké je jejich jméno nebo přezdívka a co mají rádi. Pak může hra začít. Určí se jeden hráč, který bude upírem. Pro začátek je vhodné zvolit vedoucího. Upír si všechny […]

Řekni jméno

Řekni jméno Počet hráčů: minimálně 5 Doba: 15 minut Pomůcky: šátek, židle Prostor: místnost Hráči sedí v kruhu na židlích. Židlí musí být o jednu více. Zvolí se jeden hráč, který je uprostřed a má šátek s velkým uzlem na konci. Jeden hráč začne a řekne jméno jiné osoby, která je v onom kruhu. Vyvolaný […]