Cik Cak

Cik Cak

Počet hráčů: minimálně 6

Doba: 30 minut

Pomůcky: žádné

Prostor: kdekoliv

Hráči určí vedoucího, který si stoupne doprostřed. Ukazuje střídavě vždy na jednoho z hráčů a řekne buď Cik nebo Cak. Pokud řekne Cik, musí ten, na kterého ukáže, urychleně říci jméno souseda, jež se nachází po levé straně. Zvolí-li Cak, musí říci jméno souseda po pravé straně. Pakliže se rozhodne pro Cik-Cik, řekne rychle jméno hráče ob jednoho po levé straně. Cak-Cak zase ob jednoho po pravé straně. Pokud se stane, že označený hráč neřekne správné jméno, vystřídá vedoucího. Jestli se už všichni vystřídali a nespletli se, zvolá vedoucí slovo „Chameleon“ a hráči si rychle vymění místa. Do výměny se zapojí i vedoucí hry. Ten, kdo bude pomalý a nezbude na něj místo, stává se novým vedoucím hry a začíná se další kolo.

Leave a Reply