Čínská přísloví

Země – hospodář, člověk – host.

Sláva tě váže, zisk tě uvězní.

Je mnoho milujících rodičů, ale málo milujících dětí.

Každý, kdo mi lichotí, je mým nepřítelem. Každý, kdo mne kritizuje, je mým učitelem.

Malé děti – malé hoře, velké děti – velké hoře.

Moudrý člověk, požaduje všechno jen od sebe; avšak nicotný vše od druhých.

Chatr ze slámy, v níž se lidé smějí, má větší cenu než palác, ve kterém lidé pláčí.

Leave a Reply