Dílna

Dílna

Počet hráčů: alespoň 4 a více

Doba: 15 minut

Pomůcky: žádné

Prostor: místnost

Všichni se posadí kolem dlouhého stolu. Na okraj stolu položí ruce dlaněmi dolů. Vedoucí sedí na konci stolu tak, aby ho bylo dobře vidět. Každému hráči přikáže dělat nějaký pracovní postup: šít, stříhat, plést, čistit, párat, měřit, skládat apod. Na zapísknutí začne dílna pracovat: zapnou se motory, všichni tlučou prsty do stolu. Vedoucí též tluče. Náhle začne znázorňovat nějakou práci. Komu byla tato práce přikázána, musí ji ihned začít. Ostatní klepou dále do stolu. Za chvíli přejde vedoucí na druhou práci. Začnou ji předvádět nové děti atd. Kdo se zmýlí, musí dát zástavu.

Leave a Reply