Dožeň předního

Dožeň předního

Počet hráčů: minimálně 3

Doba: 20 minut

Pomůcky: něco k označení kruhu (křída, klacek)

Prostor: venku

Na zemi vyznačíme větší kruh. Hráči se postaví po obvodu kruhu levým bokem dovnitř ve stejné vzdálenosti od sebe. Na znamení začnou hráči běžet. Jejich úkolem je dohonit hráče před sebou a dotknout se ho rukou. Kdo je chycen, vystoupí z kruhu. Hraje se až do okamžiku, kdy v kruhu zůstane pouze jeden hráč, který se stává vítězem.

Leave a Reply