Literární soutěž

Literární soutěž

Počet hráčů: 3 a více

Doba: 15 minut

Pomůcky: papír a tužka

Prostor: kdekoliv

Hráči si napíší na papír do sloupce řadu jmen spisovatelů. Například: Tyl, Němcová, Neruda, Hálek, Jirásek, Neumann, Fučík, Čapek, Jilemnický, Olbracht, Majerová, Pujmanová.

Na povel musí každý vedle jména spisovatele napsat nejméně tři jeho díla. Vyhrává ten, kdo nejdříve napíše největší počet děl uvedených spisovatelů.

Leave a Reply