Mina, potopa, bouře

Mina, potopa, bouře

Počet hráčů: skupina

Doba: 30 minut

Pomůcky: žádné

Prostor : venku

Hra se hraje za pochodu. Zvolí se vůdce, který může během cesty vyřknout slovo mina, potopa nebo bouře. Pod každým slovem se skrývá příslušný úkon. Mina – všichni musí ihned zalehnout na místo, kde právě stojí. Kdo bude poslední nebo tak neučiní, získává trestný bod. Bouře na deset – přijde bouřka, každý se musí co nejrychleji schovat tak, aby ho vůdce neviděl, než napočítá do deseti. Koho vůdce po odpočítání uvidí, má trestný bod. Potopa na deset – přijde potopa, každý se musí co nejrychleji dostat minimálně do výše jednoho metru od země, a to než vůdce napočítá do deseti. Kdo nevylezl tak vysoko nebo spadl, dostává trestný bod. (Číslo zadáváme podle terénu. Tam, kde se dobře schovává, je číslo nižší. Pokud se nacházíte na louce, musí být číslo vyšší, aby se hráči stihli schovat nebo vylézt do výšky).

Leave a Reply