Moře se bouří

Moře se bouří

Počet hráčů: 6 a více

Doba: 15 minut

Pomůcky: židle

Prostor: místnost

Hráči se posadí na židle, postavené do dvou řad opěradly k sobě. Jeden je vedoucím hry. Každý z hráčů řekne nějaké slovo (podstatné jméno). Vedoucího všechna slova zapisuje. Chodí kolem dětí a vypravuje nějaký příběh, do kterého vsunuje slova, která děti pronesly. Ty děti, jejichž slova vedoucí pronesl, se zdvihnou a jdou za ním. Vedoucí vede řetěz kolem židlí a pokračuje ve vyprávění. Najednou vzkřikne: „Moře se bouří!“ Všichni se musí rychle posadit na svá místa a vedoucí s nimi. Kdo nemá kam se posadit, stává se novým vedoucím.

Leave a Reply