Noemova archa

Noemova archa

Počet hráčů: skupina

Doba: 30 minut

Pomůcky: žádné

Prostor: kdekoliv

Skupina hráčů sedí vedle sebe v kruhu. Jeden hráč začíná vyprávět: „Noe s sebou do archy bere dva osly íá íá.“ Další hráč vpravo od něj pokračuje. „Noe s sebou do archy bere dva osly íá íá a dvě ovce bé bé.“ Ostatní hráči pokračují stejným způsobem. Každý hráč musí vždy opakovat všechna zvířata a k tomu přidat jedno své. Cílem je zapamatovat si všechna zvířata. Kdo na něco zapomene, vypadává ze hry.

Aby byla hra zajímavější, mohou hráči napodobovat nejen zvuk, ale i pohyby daného zvířete.

Leave a Reply