Piškvorky

První zmínky o hře, principem podobné piškvorkám se datují kolem doku 2000 př.n.l. a pocházejí z Číny, pozdější potom i v antickém Řecku a předkolumbovské Americe. Na každém místě vznikala hra pravděpodobně nezávisle na ostatních lokacích.

Klasická piškvorková partie začíná přidělením dvou různých symbolů (nejčasteji křížek a kolečko) mezi dva hráče. Hráči se střídají v tazích a snaží se vytvořit linii o pěti svých symbolech. Tato linie nesmí být přerušena symbolem druhého hráče. Linie může být vodorovně, svisle nebo šikmo v obou směrech. Tento způsob není omezen prostorově.

Vedle klasického a nejspíše i nejznámnějšího způsobu hraní (popsaného výše) existuje i mnoho dalších variací. Pro zajímavost např.:

Gomoku

Gomoku je jednou z variací piškvorek. Název pochází z japonštiny a znamená 5 kamenů v řadě (go-5, moku-průsečík). Gomoku se nehraje se symboly, ale s již výše zmíněnými kameny. Kameny se skládají na goban o velikosti 14×14 políček. Oproti piškvorkám, kde je za vítěze považován hráč, který udělá 5 a více symbolů v řadě, v gomoku jich většinou musí být přesně 5. (Pravidla ale nutno definovat před začátkem partie.)

Kvantové piškvorky

S kvantovými piškvorkami se nejspíše běžně nesetkáte jako se způsobem pro zahnání nudy. Byly totiž původně vymyšleny ke znázornění některých jevů v kvantové fyzice. Hrají se na prostoru 3×3 nebo 9×9 políček.

Renju

Renju je modifikace piškvorek, která maže výhodu začínajícího hráče. Tento hráč nesmí vytvářet tyto útvary: Dvojitá trojka, dvojitá čtyřka a přesah (více než 5 piškvorek v řadě). Pokud nějaký z útvarů z jakéhokoliv důvodu vytvoří, prohrál. Druhý hráč však může vytvářet tyto útvary podle libosti a přesahy se mu počítají jako piškvorky. Tento způsob se hraje na ploše 14×14 políček.

 

V piškvorkách existují také turnaje. Turnaj v piškvorkách a v renju patří je součást Deskohraní, kde má hra 9 kol a každý hráč má čas přibližně 30 minut. Na turnaji Czech Open v Pardubicích se hraje pouze renju. Od roku 2000 se každoročně koná počítačový turnaj zvaný Gomocup.

 

 

Leave a Reply