Přísloví o jídle

Jez chléb a pij vodu, nepřijdeš na chudobu.   -Polské přísloví

Kdo chce spáti sladce, ať večeří krátce.    -Francouzské přísloví

Jez do polosyta, pij do polopita, vyjdou ti naplno léta.    -České přísloví

Dbejme na to, s kým jíme a pijeme, než co jíme a pijeme.   -Čínské přísloví

Kočka chce ryby jíst, ne je chytat.   -Latinské přísloví

Jez dokud můžeš, protože nikdy nevíš, kdy budeš jíst příště.   -Indiánské přísloví

I pes ví, kdo mu dává jíst.   -Slovenské přísloví

Kdo je umírněný v jídle, sám sobě je lékařem.   -Latinské přísloví

Boháč jídá, kdy chce a chudý, kdy může.   -Srbské přísloví

Když mám, jen kam. Když nemám, hubě nedám.   -Hornolužické přísloví

Polovina z toho, co sníme, udržuje na živu nás, ta druhá lékaře.   -Staroegyptské přísloví

Proto třeba hubě papat, aby mohla dobře klapat.   -Polské přísloví

Nemáš-li rád kaši, neříkej o ní, že není dobrá.   -Perské přísloví

Kde se hodně pije, žere, tam nemoc otevírá dveře.   -Slovenské přísloví

Pracuj jako otrok a jez jako pán.   -Albánské přísloví

16Můj med je tak dobrý, že bych ho sám neprodával, kdyby mi do něj nespadl potkan.   -Starořecké přísloví

Namalovaný koláč hlad neutiší.   -Čínské přísloví

Radost je zdravou potravou. -Čínské přísloví

Při jídle velkou mísu, ale při mlatě malé vidle.   -Čínské přísloví

I v rýži, kterou jíme, se najdou plevy a osiny.   -Čínské přísloví

 

 

 

 

Leave a Reply