Kočka a myš v uličkách

Kočka a myš v uličkách

Počet hráčů: skupina

Doba: 15 minut

Pomůcky: žádné

Prostor: venku, místnost

Ze skupiny hráčů vybereme kočku a myš. Ostatní hráči utvoří rozestoupením a předpažením či upažením ve čtyřřadu uliček. V utvořených uličkách honí kočka myš. Na povel vedoucího provádějí hráči tvořící uličky jednotně obraty (vlevo, vpravo vbok) a mění tak směr uliček. Změní tak nečekaně situaci pro myš i kočku, které nesmí probíhat pod pažemi uliček. Po chycení myši kočkou, vyměníme úlohy hráčů.

Leave a Reply