Myšlené písmeno

Myšlené písmeno

Počet hráčů: 3 a více

Doba: 20 minut

Pomůcky: žádné

Prostor: kdekoliv

 

Jeden z hráčů určí nějaké písmeno. Ostatní hráči je mají uhádnout. Proto každý postupně řekne nějaké slovo. Je-li ve slově myšlené písmeno, hráč, který dává hádat, říká „ano“. Není-li příslušné písmeno ve slově, odpovídá „ne“. Nesmějí se říkat slova, obsahující méně než pět písmen. Například je myšleno písmeno „v“. Jeden z hráčů řekne „vinohrad“; dostává odpověď „ano“. Hráči pochopí, že je myšleno jedno z těchto písmen; „v“, „i“, „r“, „a“, nebo „d“ a dále už říkají pouze taková slova, v nichž se tato písmena vyskytují. Například vrána. Ten, který dává hádat, řekne „ano“ a tak písmena „i“ a „d“ odpadají. Zbývají písmena „r“, „v“ a „a“. Hráč řekne „kniha“ a dostane odpověď „ne“. To znamená, že zbývají pouze písmena „v“ nebo „r“.

Leave a Reply